حریم خصوصی کاربران

اسکیناپ اطلاعات شما را محرمانه و ایمن نزد خود نگهداری می‌کند.

  • اسکیناپ به شما این تضمین را می دهد كه از اطلاعات شخصی تان تحت بالاترین استانداردهای امنیتی روز استفاده خواهد شد. اسکیناپ تلاش خواهد كرد كه تمامی راه های معقول را طی كند تا امنیت هر نوع اطلاعاتی را كه از شما در اختیار دارد،‌ حفظ كند. همچنین اطلاعات کاربران در شبكه های امنی ذخیره می شوند اما متاسفانه،‌ با وجود فناوری فوق و ادوات امنیتی، نمی توان ایمنی هیچ مخابره داده ای از طریق اینترنت را به صورت ۱۰۰٪ تضمین كرد. بنابراین ما نمی توانیم این اطمینان را به صورت قطعی بدهیم كه اطلاعات در حین ارسال در هر شرایطی در امان خواهند بود بنابراین مسئولیت اتفاقات ناشی از دسترسی غیر قانونی به اطلاعات شخصی شما را قبول كنیم . اسکیناپ مسئولیت عواقب ناشی از دستیابی غیر قانونی شخص یا گروه ثالثی به اطلاعات شخصی شما را نیز نخواهد پذیرفت.

  • اسکیناپ از کاربران اطلاعاتی از قبیل نام، نام نام‌خانوادگی، کد ملی، شماره همراه و رمز عبور و اطلاعاتی از این قبیل را در زمان ثبت نام دریافت می‌کند. کاربران محترم موظف هستند در صورت تغییر در هر کدام از اطلاعات وارد شده آن را در اولین زمان به اطلاع اسکیناپ برساند. اسکناپ در راستای حفاظت ازاطلاعات کاربری شما تنها از نام شما در ثبت نظرات استفاده می‌کند. فقط صورت درخواست از سوی مراجع قضائی، . اسکیناپ می‌تواند اطلاعات کاربر خاطی را در اختیار این مراجع قرار دهد.

  • اسکیناپ ممکن است از کوکی ها برای بازشناسی اطلاعات کاربر به منظور ارتقای تجربه کاربری و دسترسی بهتر به اسکیناپ به‌صورت خودکار استفاده کند. تنها اطلاعات کوکی‌ها می تواند در برگیرد،کوکی‌ها به سیستم کاربر ملحق نشده و به فایل‌های شما صدمه نمی‌رسانند. در صورتی که کوکی ها را نپذیرید، استفاده از بعضی قسمت های اسکیناپ ممکن است امکان پذیر نباشد.